Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 Furkan YILMAZ Hâkim
 Asuman DURMUŞ Yazı İşleri Müdürü
 Bilge KARABAĞ Zabıt Katibi
 Selda AKÇAY Zabıt Katibi
 Elif AVŞAR Zabıt Katibi
 İnayet DENİZ Zabıt Katibi
 Kadir ÇELİK Mübaşir

 

Adres

Karagöl Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cd. No:21, 75000 Ardahan

Telefon

(478) 211 64 01 - 64 08 - 64 12

(478) 211 30 45 - 44 49

E-Posta

ardahancbsisaretadalet.gov.tr