25 Nisan 2022 tarihinde yapılan Sözleşmeli İnfaz Koruma Memurluğu nihai başarı sonuçları
28.06.2022

T.C.
ARDAHAN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NDAN

25.04.2022 tarihinde yapılan sözleşmeli İnfaz Koruma Memurluğu sözlü sınavında başarılı olan adayların aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak 22.07.2022 cuma günü mesai bitimine kadar komisyonumuza BİZZAT teslim etmeleri yada APS ile GÜN BEKLENMEKSİZİN göndermeleri gerekmektedir. Kanuni bir mazereti olmaksızın teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır.

Not: Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. 

BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1.Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca veya noter onaylı örneği,
2.Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden  alınması ve alınacak sağlık kurulu raporunda "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı ve infaz koruma memuru olur" ibarelerinin özellikle ilgili bölümünde bulunması,
3.Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir.)
4.Mal Bildirim Beyanı (Örnek için tıklayınız)
5.KPSS sınav sonuç belgesi,
6.Başka her hangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına ilişkin dilekçe. (Örnek için tıklayınız.)
7.Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge veya terhis belgesi.
8.Eş Durum Beyannamesi (Örnek için tıklayınız.)
9.Nüfus Aile Kayıt Örneği,
10 Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ıslak imzalı, ayrıca soyisim değişikliğine binaen eski ve yeni soyisimlerini içerir iki tane çıkarılacaktır.)
11.Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması formu. (Örnek için tıklayınız) (Bilgisayarda 3 suret doldurulması, kısaltma yapılmaması ve fotoğraf yapıştırılması zorunludur.)

İş bu ilan metni tebliğ mahiyetinde olup, adaylara başkaca tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.28.06.2022

T.C. KİMLİK NUMARASI
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Karagöl Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cd. No:21, 75000 Ardahan

Telefon

(478) 211 64 01 - 64 08 - 64 12

(478) 211 30 45 - 44 49

E-Posta

ardahancbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu