Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Ağır Ceza Mahkemesi

 Naciye GÖRMEZ Başkan
 Melike ARSLANTAŞ Üye Hâkim
 Mürüvvet Merve ULU PETEK Üye Hâkim
 Müslimat Selin ABAY Üye Hâkim
 Murat Sedat IŞIKLI Yazı İşleri Müdürü
 Onur ÇİMEN Zabıt Katibi
 Cağlar KARATAŞ Zabıt Katibi
 Kadir ALTUN Zabıt Katibi
 Bora BOY Mübaşir
 Bilgehan ÇAKMAK Hizmetli
  


 

Adres

Karagöl Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cd. No:21, 75000 Ardahan

Telefon

(478) 211 64 01 - 64 08 - 64 12

(478) 211 30 45 - 44 49

E-Posta

ardahancbsisaretadalet.gov.tr