Kadastro Mahkemesi

 Asiye Özge TURHAN Hâkim
 Cafer TURGUT Yazı İşleri Müdürü
 Özgür ARSLAN Zabıt Katibi
 Harun Reşit ÇENDİK Mübaşir
Adres

Karagöl Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cd. No:21, 75000 Ardahan

Telefon

(478) 211 64 01 - 64 08 - 64 12

(478) 211 30 45 - 44 49

E-Posta

ardahancbsisaretadalet.gov.tr