Medya İletişim Bürosu

Yunus BAŞLI
Medya İletişim Sorumlusu

 

5187 sayılı Basın Kanunu gereği süreli yayınlar için verilmesi gereken beyanname için tıklayınız...

Beyanneme Ekinde;

Yayın Sahibi için;
- Nüfus Kayıt Belgesi
- İkametgah Belgesi
- Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (en az ortaöğretim veya dengi bir okuldan mezun)
- Adli sicil kaydı

Sorumlu Müdür için;
- Nüfus Kayıt Belgesi
- İkametgah Belgesi
- Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (en az ortaöğretim veya dengi bir okuldan mezun)
- Adli sicil kaydı

Yayın Sahibinin Tüzel Kişi Olması Halinde; Tüzük, Ana Sözleşme veya Vakıf Senedi'nin de eklenmesi gerekir.


*Beyanname değişikliklerinde de başvuru sahiplerince aynı form kullanılacak olup, yukarıda belirtilen belgeler yeniden beyannamelerine eklenmesi gerekmektedir.

 

Adres

Karagöl Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cd. No:21, 75000 Ardahan

Telefon

(478) 211 64 01 - 64 08 - 64 12

(478) 211 30 45 - 44 49

E-Posta

ardahancbsisaretadalet.gov.tr