Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Sözleşmeli İcra Katipliği Mülakat Sınavı 23 Mayıs 2022 tarihinde yapılacaktır.
16.05.2022

T.C.
ARDAHAN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NDAN

DUYURU

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen Sözleşmeli İcra Katipliği mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adayların Kimlik Belgeleri ile birlikte 23 Mayıs 2022 günü saat 09:30’da mülakatın yapılacağı Ardahan Adliyesi’nde hazır bulunmaları ilan olunur.

(İş bu ilan metni tebliğ mahiyetinde olup, adaylara başkaca tebligat yapılmayacaktır.)

T.C. Kimlik Numarası
Adı Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Karagöl Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cd. No:21, 75000 Ardahan

Telefon

(478) 211 64 01 - 64 08 - 64 12

(478) 211 30 45 - 44 49

E-Posta

ardahancbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu