Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu Mülakat Sınavı 25 Nisan 2022 tarihinde yapılacaktır.
15.04.2022

T.C.
ARDAHAN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 02/03/2022 tarih ve E-18514707-902.01-1700/29597 sayılı yazısı ile verilen sınav izni gereğince, Komisyonumuzca infaz ve koruma memurluğu adaylarına ilişkin boy ve kilo ölçümü 07/04/2022 tarihinde yapılmış olup,  başarılı olan adaylara yönelik sözlü sınav 25/04/2022 günü saat 10:00'da yapılacaktır.

Adayların kimlik belgeleri ile birlikte Covıd-19 salgınıyla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek belirtilen gün ve saatte Ardahan Adalet Komisyonu Başkanlığı’nda hazır bulunmaları ilan olunur. 

İşbu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Duyurulur.15/04/2022

T.C. Kimlik Numarası
Adı
Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Karagöl Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Cd. No:21, 75000 Ardahan

Telefon

(478) 211 64 01 - 64 08 - 64 12

(478) 211 30 45 - 44 49

E-Posta

ardahancbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu